Tillbaka

toppbild rekrytering_Verksamhetsarkitekt_Martin Nordesjö_CC BY.jpg

Tillsatt tjänst: RAÄ-2024-1710 Museisamordnare

Rekryteringen är avslutad och det anmälde sig 63 sökande. Tjänsten är tillsatt med Anders Wesslén. Sista dag för att överklaga är den 2024-07-24.

Du kan skicka din överklagan som brev till adressen Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby eller via e-post till registrator@raa.se.

 

 

Museiavdelningen består av 6 enheter som främjar utveckling och samverkan på museiområdet och agerar pådrivande och stödjande i frågor som rör kulturföremål och museers arbete med att bevara, använda och utveckla kulturarv. Avdelningen ansvarar även för driften av Glimmingehus och Svensk museitjänst.

Enheten för museerna i samhället ansvarar för att sammanställa, förmedla och bygga kunskap till stöd för museerna som resurs för en hållbar samhällsutveckling. Enheten driver också frågor som rör museernas tvärsektoriella samverkan och ger stöd för utveckling genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Vi söker nu en museisamordnare som driver myndighetens dialog med museernas olika branschorganisationer och som medverkar i arbetet med att stärka museernas arbete inom ramen för kultursamverkansmodellen. Det är därför viktigt att förstå betydelsen av tvärsektoriell samverkan på museiområdet. Som samordnare kommer du att, i samarbete med andra medarbetare med olika kompetenser, kartlägga, analysera, föreslå och driva utveckling i museiangelägna frågor. 

Dina arbetsuppgifter

Din uppgift är att underlätta museernas kontakt och dialog med Riksantikvarieämbetet. De verksamhetsnära kontakterna sker med berörda enheter men som samordnare är du ett stöd och kontaktpunkt. Du kommer att ha en viktig roll att tillsammans med enhetschefen driva samverkansfrågor på strategisk och taktisk nivå. Du bidrar aktivt till att myndighetens kunskap om målgruppernas behov och perspektiv stärks. Du förväntas delta i enhetens hela verksamhet genom utredningar, analyser och underlag till ledningen. Projektledning kan ingå i uppgifterna.

Din kompetens

Du har en, för tjänsten, relevant akademisk utbildning. Museologisk utbildning är meriterande. Om du dessutom har utbildning som projekt- eller processledare så är det meriterande.

Du har mångårig erfarenhet av strategiskt arbete inom museiområdet. Du har god kunskap om museernas verksamhet och förutsättningar samt om kulturmiljöarbetets möjligheter och utmaningar. Arbete inom statlig myndighet, och förståelse för statstjänstemannarollen, är meriterande. Du bör ha erfarenhet av att leda samordning. Vi ser gärna att du har kunskap om metoder för behovsinsamling samt för omvärldsanalyser. Vi söker dig som samarbetar brett, skapar nätverk och hållbara relationer.

För att lyckas i rollen är det viktigt att du har förmågan att snabbt sätta dig in i ett sammanhang och analyserar komplexa problem. Du kan förklara och förenkla för att skapa förståelse med andra. Du agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultatet. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning - som inleds med en provanställning på 6 mån. - med möjlig placering i Stockholm eller Visby. För de flesta tjänster finns det möjlighet att jobba upp till 50% på distans. Välkommen att skicka in din ansökan senast den 3/6 2024. Ange referensnummer RAÄ-2024-1710. 

 

Kontakt
  • Annelie Kurttila, 0851918000
Facklig företrädare
  • Fredrik Nihlén, SACO-S, 08-51918000
  • Oscar Engberg, ST-kultur, 08-51918000

Dela länkar